Historia

Zarys dziejów kościoła i parafii

św. ap. Piotra i Pawła w Skoczowie

 


XII w.- wg tradycji zostaje w Skoczowie zbudowany pierwszy kościół

 

1447 r.- potwierdzenie istnienia parafii skoczowskiej w rejestrze archiprezbiteratu opolskiego diecezji wrocławskiej

 

1469 r.- pożar, w czasie którego spłonął pierwszy, drewniany kościół

 

1531 r.- w drugim pożarze spalił się kościół i probostwo wraz ze wszystkimi dokumentami

 

1540 r.- odbudowany kościół zajęli protestanci. Katolikom pozostawiono Kaplicę szpitalną pw. Znalezienia św. Krzyża- tam 20 grudnia 1576 r. ochrzczono Jana Sarkandra

 

1654 r.- na mocy dekretu cesarza Ferdynanda II katolicy odzyskali świątynię. Rozpoczęła się akcja rekatolicyzacji 

 

1713 r.- w czasie kolejnego pożaru spłonął trzeci kościół wraz z całą dokumentacją kościelną

 

1756 r.- największy w dziejach miasta czwarty pożar zniszczył kolejną świątynię

 

1762 r.- powstał nowy, najokazalszy na Śląsku Cieszyńskim kościół w stylu barokowo-klasycystycznym (istniejący do dziś)

 

1767 r.- 24 siernia biskup wrocławski Filip Gothard von Schaffgotsch konsekrował kościół

 

1777 r.- utworzono dekanat skoczowski

 

1862 r.- staraniem ks. proboszcza Józefa Michałka do kościoła dobudowano wieżę

 

1920-30 r.- ks. prałat Jan Ewangelista Mocko- burmistrz Skoczowa, przeprowadził pierwszą w pełni kompleksową renowację świątyni i zakupił trzy nowe dzwony

 

1947-49 r.- ks. dziekan kan. Augustyn Pohl przeprowadził remont dachu, wieży i wnętrza kościoła, uszkodzonych w czasie działań wojennych

 

1970-75 r.- ks. dziekan kan. Karol Picha przeprowadził renowację wnętrza świątyni (prowadzona w źle pojętym duchu soborowym renowacja doprowadziła do częsciowego lub trwałego zniszczenia wielu cennych dzieł- m.in. polichromii, żarandoli, itp.)

 

1981 r.- dla potrzeb odnowionej liturgii przebudowano i powiększono prezbiterium, wstawiono nowy (niedopasowany do barokowego wnętrza) ołtarz i ambonkę

 

1992 r.- Skoczów włączony został do nowo utworzonej Diecezji Bielsko- Żywieckiej

 

22 maja 1995 r. Skoczów odwiedził papież Jan Paweł II i sprawował Mszę św. na Kaplicówce

 


    

 

Największy remont w historii kościoła

 
 

2002 r.- ks. dziekan prałat Alojzy Zuber rozpoczyna największą w dziejachrenowację skoczowskiej świątyni

rozpoczęcie prac: odwodnienie fundamentów, izolacja, nowe doprowadzenie gazu,remont wieży wewnątrz i z zewnątrz (betonowe stropy, metalowe schody, nowy napęd i tarcze zegarowe, żaluzje przy dzwonach, pokrycie wieży blachą miedzianą, założenie nowych tynków, remont fasady obok wieży, założenie nowych okien w wieży)

 

2003 r.- remont więźby całego kościoła, wzmocnienie sufitu zakrystii i nowa więźba nad zakrystią, pokrycie dachu kościoła blachą miedzianą.

 

2004-06 r.-prace remontowe w prezbiterium, konserwacja obrazów ołtarzowych ifigur

 

2006 r.- całkowity remont kaplicy Serca Pana Jezusa, remont południowej ściany kościoła

 

2008 r.- położenie nowej podłogi na chórze i jej wzmocnienie. Injekcje i spajaniepęknięć na sufitach i ścianach

 

2009 r.- osuszanie murów, położenie nowych tynków renowacyjnych w dolnych częściach ścian i filarów, okładziny filarów marmurowymi płytami, renowacja ołtarzaMatki Boskiej Fatimskiej, prace archeologiczne pod ławkami, rozpoczęcie prac malarskich

 

2010 r.- wykonanie nowej elektryfikacji, malowanie sufitu prezbiterium- czterejewangeliści, łuku tęczowego, nawy głównej i naw bocznych, onowienie polichromii na suficie nawy głównej, nowe polichromie ścian

 

2011 r.- renowacja stacji drogi krzyżowej, oprzywrócenie dawnej kolorystyki ołtarzom św. Józefa, św. Jana Sarkandra. renowacja ołtarzy św. Floriana, św. Jana Nepomucena

 

2012-13 r.- renowacja ołtarzy św. Barbary i św. Vincentego Ferrariusza. Szczególnie wiele pracy i artyzmu wymagała konserwacja głównego ołtarza z tabernakulum(trwało to dwa lata)- przywrócono pierwotną kolorystykę. metalowe tabernakulum z przyokrąglonymi drzwiczkami znajdowało się w kościele do lat 70-tych XX wieku. aktualnie wzmocnione konstrukcyjnie i odzłocone powróciło, by wraz z odnowioną drewnianą obudową urzekać swym pięknem

 

2014 r.- trwają prace przy odnawianiu empor (balustrad) wzdłuż chóru i odtwarzaniu ławek w nawie głównej

AKTUALNOŚCI
Główne zdjęcie najnowszej aktualności

Nabożeństwa Pompejańskie

Od 2 lipca 2017 roku Nabożeństwa Pompejańskie będą odprawiane w Kościele Parafialny św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.    &nbsp...

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
ul. Kościelna 10, Skoczów 43-430

tel. 33 853 32 49
parafia@parafiaskoczow.ox.pl

Zdjęcie Kościoła