Rada duszpasterska

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

wybrana w dniu 1 maja 2016 r.

I. CZŁONKOWIE Z URZĘDU

 

Ks. proboszcz Grzomba Witold – przewodniczący Rady

Ks. Byrski Dariusz

Ks. Gwoździewicz Tomasz

Ks. Kropacz Juliusz

P. Chrobok Katarzyna

P. Czujak Katarzyna

P. Glet Bożena

P. Gruszka Dominik 

P. Kobza BogusławaII. CZŁONKOWIE MIANOWANI PRZEZ PROBOSZCZA PARAFII

S. przełożona Maksymiliana- przedstawicielka Sióstr Służebniczek

P. Wysłych Danuta- przedstawiciel osób zatrudnionych w parafii

P. Raszka Urszula- przedstawiciel ruchów, wspólnot, szafarzy

P. Gruba Wojciech- przedstawiciel SL i grup młodzieżowych

 

III. WYBRANI PRZEZ PARAFIAN

P. Buda Dawid

P. Grzebielec Wojciech – vice-przewodniczący Rady

P. Jaworska Monika – sekretarz Rady

P. Kratki Antoni

P. Kratki Mateusz

P. Kubaczka Józef

P. Mendroch Barbara

P. Mendroch Ireneusz

P. Michalak Tomasz

P. Papkala Teresa

P. Siekierka Natalia

P. Swoboda Elżbieta

P. Tatka Wojciech

AKTUALNOŚCI

Kontakt

Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Skoczowie
ul. Kościelna 10, Skoczów 43-430

tel. 33 853 32 49
parafia@parafiaskoczow.ox.pl

Zdjęcie Kościoła